Gradinița particulară Smart Steps New Town

Împreună dăm culoare unei educații de succes!

Gradinița Smart Steps NEW TOWN
Grădinița Smart Steps NEW TOWN facebooktwitteryoutubegoogle

Grădinița Smart Steps

Gradiniță particulară din București, sectorul 3, zona Dristor

 1. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI
  "Un început bun pentru un drum educațional de succes !"

 2. MISIUNEA GRĂDINIŢEI
  • Asigurarea unui învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea copiilor pentruo lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competente, care în viitor să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială;
  • Împlinirea și dezvoltarea personală, prin îndeplinirea propriilor obiective în viață,conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;
  • Formarea unor concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe culturanațională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
  • Dezvoltarea la copii a atitudinilor pozitive faţă de muncă şi calitatea acesteia și arespectului față de natură, mediul înconjurător, natural, social și cultural;
  • Accentul pe dezvoltarea personală şi creativitate îi ajută pe copii să fie cu fiecare zi maibuni, mai deschişi, mai adaptabili;
  • Promovarea la copii a unui comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respectreciproc, toleranta, responsabilitate faţă de propriile acţiuni, conştientizând că faptele lor au consecinţe;
  • Motivarea copiilor spre a participa activ la viaţa social - politică a unei societăţi deschiseşi democratice, în vederea exersării drepturilor şi îndatoririlor civice;
  • Implicarea părinților în realizarea misiunii propuse de grădiniță, responsabilizareaacestora ca parteneri în actul educațional;
  • Preocuparea permanentă pentru asigurarea unor parteneriate cu comunitatea locală, cuinstituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate.
 3. ŢINTE SRATEGICE:
  • Atingerea pragului de excelentă a activităţii didactice, orientarea abordării educaţionale în raport cu competenţele cheie conţinute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi recomandate de Uniunea Europeană şi de Curriculumul românesc.
  • Reconsiderarea managementului la nivelul grădiniţei şi al grupei din perspectiva cerinţelor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi a reformei educaţionale .
  • Introducerea treptată a tehnicilor de predare - învăţare asistate de calculator, asigurarea condiţiilor pentru o cât mai bună asimilare a competentelor digitale de către cadre didactice şi copii .
  • Dezvoltarea unor programe educaţionale cu puternic accent formativ, cultural şi multicultural, prin personalizarea C.D.S. şi a activităţilor extracurriculare în acest sens.
  • Dezvoltarea şi adâncirea colaborării cu ceilalţi factori sociali interesaţi în desfăşurarea actului de educaţie.
  • Realizarea unui climat de siguranţă pentru copii şi profesori.
  • Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grădiniţei.

Unde suntem?

homeStrada Dristorului nr. 91-95, bloc E, parter, sector 3, București
Complexul rezidențial New Town

Cum ne contactați?

mobil bleuIonescu Ana-Maria - Director
0733 965 133
email bleu031.438.12.48
email: office@gradinitasmartsteps.ro


 

 Cum ajungeți la noi?
 Tramvaie: 1, 15, 17, 19,23, 27, 34, 50
 Troleibuze: 70, 79, 92
 Autobuze: 133, 135, 311
 Metrou: stația Dristor

facebookgoogletwitteryoutube

Urmăriți-ne pe Facebook!